Sulasol lyhyesti

Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Liittoon kuuluu lähes 350 kuoroa ja orkesteria. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 12 500.

Sulasolin perustehtävä on edistää jäsenistönsä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. Samalla Sulasol kokoavana voimana ajaa myös koko harrastemusiikkikentän asiaa vaikuttamalla valtion taidehallintoon, viranomaisiin ja musiikkikasvatuskenttään.

Sulasolin jäseneksi voivat liittyä tietyt edellytykset täyttävät kuorot, yhtyeet ja orkesterit. Sulasolin jäsenyhdistyksille on tarjolla monenlaisia palveluja ja etuja.

Sulasolin perustoimintoja ovat edunvalvonnan lisäksi koulutustoiminnan organisoiminen ja koordinoiminen, kustannustoiminta (maan aktiivisin kuoromusiikin kustantaja ja välittäjä), tiedotustoiminta (Sulasol-lehti neljä kertaa vuodessa), musiikkijuhlien järjestäminen ja monipuolinen asiantuntija-apu.

Sulasolin järjestörakenne koostuu kolmesta eri tasosta: kattojärjestöstä, erikoisliitoista ja Sulasol-piireistä. Erikoisliitot (Mieskuoroliitto, Naiskuoroliitto, Nuorten Kuoroliitto, Sekakuoroliitto, Soitinmusiikkiliitto ja vuoden 2014 alusta Viihdekuoroliitto) ovat erikoistuneet oman kuoromuotonsa tai orkestereiden erityiskysymyksiin. Sulasol-piirejä on kaikkiaan 17. Piirijaon ideana on ollut luoda paikallistason organisaatio, joka vastaa alueellisista koulutus- ja konserttitapahtumista ja toimii samalla alueella toimivien kuorojen ja orkestereiden yhdistävänä tekijänä ja kokoavana voimana.

Sulasolin vuosikalenteri