Sulasol-lehden historia

Maamme ensimmäinen musiikkilehti Säveleitä aloitti toimintansa vuonna 1887. Sitä toimitti koko sen nelivuotisen toiminnan ajan (1887-1890) Jyväskylän seminaarin musiikin lehtori P. J. Hannikainen. Vuonna 1906 alkoi ilmestyä Heikki Klemetin toimittamana Säveletär-lehti (vuoteen 1911) ja pienen keskeytyksen jälkeen Uusi säveletär (1914-17, uusi jakso 1918).

Vuonna 1923 Suomen Kuoroliitto alkoi julkaista omaa lehteään, jonka nimi oli Suomen Musiikkilehti. Lehden toimituskuntaan kuuluivat Oskar Merikanto, Armas Maasalo ja Lauri Ikonen. Suomen Musiikkilehden julkaiseminen jatkui monista vaikeuksista huolimatta aina vuoteen 1946 asti. Vuoden 1947 alusta Sulasol liittyi uuden Musiikki-nimisen lehden kannatusyhdistykseen, johon lisäksi kuuluivat mm. Teosto, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikinopettajain liitto.

Melko pian kuitenkin Sulasolissa heräsi ajatus oman lehden perustamisesta. Oma lehti koettiin mm. laajenevan jäsenkunnan tärkeäksi tiedotuskanavaksi. Niinpä Sulasol irtisanoutui Musiikki-lehden toimituskunnasta ja perusti 1951 oman järjestölehden kasvavalle jäsenkunnalleen. Lehden nimeksi tuli Sulasol.

Nykyään lehti esittelee musiikkimaailman ajankohtaisia asioita ja jäsenistön uutisia sekä tiedottaa liiton, erikoisliittojen ja piirien tapahtumista. Lisäksi se pyrkii vaikuttamaan musiikin harrastustoiminnan kehittämiseen ja arvostuksen lisääntymiseen. Lehden lukijakunta muodostuu sekä nuorista että varttuneista musiikin harrastajista ja ammattilaisista. Sen levikki on noin 11 500 kappaletta.

Tutustu Sulasol-lehteen.