Yhteislaulutilaisuudet

Suomen Laulajain ja Soittajien Liiton Helsingin piirin puheenjohtajana toimi 1930- ja 40-luvulla  maisteri Toivo Rautavaara. Hän mietti, onko Sulasolin ainoana tehtävänä toimia yksinomaan liittoon kuuluvien laulajien ja soittajien hyväksi. Eikö liiton tulisi aktivoida kaikkia laulun harrastajia? Saksalainen Fritz Jöde toimeenpani kotimaassaan Saksassa konserttitilaisuuksia, joissa myös yleisö sai laulaa jonkin yleisesti tunnetun laulun. Vieraillessaan Suomessa Jöde järjesti vastaavan tilaisuuden Helsingin yliopiston juhlasalissa. Jöde vieraili myös Ruotsissa, jossa ryhdyttiin järjestämään säännöllisiä yhteislaulutilaisuuksia (allsång), jotka saivat liikkeelle tuhansia laulun harrastajia.

Sulasolin Helsingin piiri järjesti ensimmäisen yhteislaulutilaisuuden Helsingin Messuhallissa 13.11.1938 Lauluilta-nimisenä kansankonserttina. Piirin kuorot esiintyivät, mutta keskeisen osan illasta täyttivät mahtavina kaikuneet yhteislaulut Suomen laulu, Kesäpäivä Kangasalla, Honkain keskellä ja Arvon mekin ansaitsemme. Tilaisuudessa, joka radioitiin ja jonka johtajana oli L. Arvi P. Poijärvi, ei kerätty pääsymaksua, mutta vapaaehtoista kolehtia kertyi sen verran, että piiri juuri ja juuri sai maksetuksi Messuhallin vuokran.

Talvikaudella 1938-39 järjestettiin neljä tilaisuutta, joiden vetäjinä toimivat Ilmari ”Immu” Kalkkinen, Felix Krohn, Kosti Könni ja Väinö Haapalainen. Myös nämä tilaisuudet radioitiin. Yleisöltä saadun myönteisen palautteen seurauksena piiri järjesti kesällä 1939 ensimmäisen yhteislaulutilaisuuden Helsingin Kaivopuistossa. Tilaisuutta varten toimitettiin erillinen 45 laulun vihko Kaikki Laulamaan I. Yhteislaulutilaisuudet saavuttivat suuren yleisömenestyksen. Valtiollisesti raskaina ja vaikeina aikoina niillä oli suuri kansaa yhdistävä vaikutus.

Yhteislauluperinne jatkuu myös nykyään aktiivisena, varsinkin Helsingin piirissä, mutta myös muuallapäin Suomea.

Teksti on lyhentäen lainattu Reijo Pajamon kirjoittamasta ja toimittamasta Sulasolin 75-vuotisjuhlakirjasta Laulun ja Soiton Sulasol (1997)