Jäsenyydet ja yhteistoiminta

Sulasol pyrkii yhteistoiminnallaan alan järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa luomaan jäsenistölleen sekä taloudellisia että toiminnallisia hyötyjä.

Kotimaiset yhteydet

Sulasol on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä ja yhteistyöelimissä:
Sulasol on solminut yhteistyösopimuksia seuraavien tahojen kanssa:
Sulasolilla on myös edustus Klemetti-Opiston neuvottelukunnassa. Lisäksi liitolta on pyydetty edustajaa joihinkin tilapäisiin toimikuntiin, joiden toimiala on sivunnut harrastajamusiikkikenttää.

Ulkomaiset yhteydet

Sulasol kuuluu joko suoraan tai erikoisliittojen välityksellä moniin ulkomaisiin musiikkijärjestöihin. Jäsenyyksillä luodaan Sulasolille tunnettuutta, joka on tarpeen sekä julkaisutoiminnan tunnetuksi tekemisessä että erilaisten tapahtumien markkinoinnissa ja myös saamisessa Suomeen.

Sulasol ja sen erikoisliitot ovat jäseninä seuraavissa
kansainvälisissä järjestöissä: