Toiminnan kulmakivet

1. Nuottimateriaalin tuottaminen ja välittäminen
Sulasol on merkittävä suomalainen kuoromusiikin kustantaja. Monet Sulasolin kustantamat nuotit ja kirjat ovat vakiinnuttaneet asemansa keskeisenä osana suomalaista kuorokirjallisuutta. Sulasol välittää asiantuntevasti, nopeasti ja edullisesti kaikkien kustantajien kuoro- ja orkesterimateriaalia. Sulasolista löydät maan kattavimman kuoromusiikin kirjaston ja myymälän. Nuotteja voi tilata myös internetin kautta

2. Koulutus
Sulasol kouluttaa jäsenistöään ja koordinoi koulutustapahtumia. Sulasol on myös mukana kehittämässä niin harrastajien kuin ammattilaisten musiikkikoulutusta Suomessa. Sulasolin piirit ja erikoisliitot järjestävät vuosittain kymmeniä alueellisia ja valtakunnallisia koulutustapahtumia.

3. Viestintä
Sulasolin näkyvin, myös liiton ulkopuolelle suunnattu media on Sulasol-lehti, neljästi vuodessa ilmestyvä musiikki- ja järjestölehti. Lehti esittelee musiikkimaailman ajankohtaisia asioita ja jäsenistön uutisia sekä tiedottaa liiton, erikoisliittojen ja piirien tapahtumista. Viime aikoina on internetin merkitys viestinnässä kasvanut voimakkaasti. Sulasolin kotisivuilta löytyy yleistietojen lisäksi mm. linkit liiton jäsenyhdistysten kotisivuille.

4. Edunvalvonta
Sulasol on jäsentensä edunvalvontaorganisaatio suhteessa valtiovaltaan ja muihin päättäjiin. Sulasol on tätä nykyä merkittävä musiikinharrastajien järjestö, jonka ääntä myös kuunnellaan. Sulasolin jäsenet voivat saada merkittävää taloudellista tukea toimintaansa Opintotoiminnan Keskusliiton kautta.

5. Musiikkijuhlat
Sulasol on yli satavuotisen valtakunnallisen laulu- ja soittojuhlaperinteen vaalija. Seuraavat juhlat järjestetään 5.–7.5.2017 Hämeenlinnassa.

6. Asiantuntija-apu
Sulasol on jäsentensä palveluorganisaatio. Sulasolin toimistoon on koottu niin musiikillista kuin järjestöllistä asiantuntemusta jäsenyhdistyksen palvelukseen. Sieltä voi saada apua esim. ohjelmistokysymyksiin, kansainvälisiin tapahtumiin osallistumiseen ja yhdistyksen hallintoon.