Lausunnot

Tälle sivulle kootaan Suomen harrastajamusiikkijärjestöjen ja muiden tahojen yhteisiä lausuntoja, vetoomuksia ja kannanottoja.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tuen ilmaus Vanhan ylioppilastalon kulttuuritoiminnalle ja sen musiikkijärjestöille

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vetoomus vapaaehtoistoiminnan saamiseksi
osaksi opetussuunnitelmia
(pdf-tiedosto)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Suomen Harrastajamusiikkijärjestöt
Finlands Amatörmusikorganisationer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Taiteen keskustoimikunnasta Taiteen edistämiskeskus
kuulemistilaisuus 10.12.2009

Suomalaiset harrastuskuorot ja -orkesterit tekevät korkealaatuista työtä suomalaisen musiikin ja kulttuurin edistämiseksi; ne luovat henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Ne edesauttavat elinikäistä oppimista ja tuottavat mm. nautinnollisia musiikkielämyksiä kuulijoilleen. Suomalaiset kuorot ja orkesterit ovat saavuttaneet mainetta ja kiitosta myös kansainvälisissä konserteissa, kilpailuissa ja tapahtumissa.

Harrastustoiminnalla on myös työllistävä merkitys. Kuoroja ja orkestereita johtavat pääsääntöisesti koulutetut ammattilaiset, jotka saavat työstään korvauksen. Lisäksi kuorot työllistävät säveltäjiä, sovittajia ja sanoittajia, jotka tuottavat materiaalia kuorojen ja orkestereiden käyttöön.

Me allekirjoittaneet harrastajamusiikkijärjestöjen edustajat toivomme, että musiikin harrastustoiminnan merkitys näkyisi ja kuuluisi selvemmin Taiteen keskustoimikunnan / Taiteen edistämiskeskuksen toiminnassa, kehittämistyössä, nimityskäytännöissä ja toiminta-avustuksia jaettaessa. Järjestöjemme toiminta on valtakunnallista, avointa ja monialaista. Yhteenlaskettu jäsenmäärämme on n. 50.000 henkilöä, joten mielestämme toimintamme suomalaisen kulttuurin hyväksi on erittäin merkittävää.

Helsingissä 10. joulukuuta 2009

Finnish Association of Barbershop Singers, FABS

Finlands svenska kyrkosångsförbund rf, FSKSF

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund rf, FSSMF

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, SKML

Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, SULASOL

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry, SPOL

Suomen Työväen Musiikkiliitto ry, STM


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vastustamme Yleisradion suunnitelmaa supistaa musiikkituotantoa

Viitaten Helsingin Sanomissa olleeseen artikkeliin (6.11.2009), jossa kerrotaan Yleisradion aikeista vähentää voimakkaasti taidemusiikin, jazzin ja kansanmusiikin lähetysaikoja YLE Radio 1:ssä sekä aikeista supistaa studiotuotantoa ja konserttien tallentamista, me kaikki allekirjoittaneet musiikkialan järjestöt vastustamme tämän kaltaisia suunnitelmia jyrkästi.

Suomalainen taidemusiikki ansaitsee edelleenkin tulla kuulluksi. Julkisen palvelun laitoksena juuri Yleisradion on pidettävä huolta siitä, että suomalainen taidemusiikki säilyy elinvoimaisena ja sitä on myös mahdollisuus kuulla valtakunnallisessa verkossa. Musiikkikulttuurin yksipuolistuminen olisi huolestuttava ja valitettava ilmiö. Musiikkikulttuurin monipuolisuus, laaja-alaisuus sekä korkea taiteellinen taso on ehdottomasti pidettävä kaiken toiminnan tavoitteena.

Suomalaiset kuorot ja orkesterit tekevät korkealaatuista työtä tuottaen nautinnollisia musiikkielämyksiä kuulijoilleen. Suomalaiset kuorot ja orkesterit ovat saavuttaneet mainetta ja kiitosta myös kansainvälisissä konserteissa, kilpailuissa ja tapahtumissa. Myös nämä musiikin alat tarvitsevat oman aikansa ja paikkansa Yleisradion ohjelmistossa. On erittäin huolestuttavaa, mikäli nyt suunnitellut leikkaukset toteutuisivat, sillä ne kaventaisivat ja köyhdyttäisivät merkittävästi sitä musiikin tekemisen laajuutta ja omaleimaisuutta, joka on suomalaiselle musiikkielämälle ja -kulttuurille tunnusomaista.

Helsingissä 25. marraskuuta 2009

Finnish Association of Barbershop Singers, FABS

Finlands svenska kyrkosångsförbund rf, FSKSF

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund rf, FSSMF

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, SKML

Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, SULASOL

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry, SPOL

Suomen Työväen Musiikkiliitto ry, STM