Toimintalomakkeet

Toimintalomakkeet 2016

Sulasolin jäsenyhdistysten on jälleen aika täyttää toimintalomakkeet kuluneen vuoden osalta. Sähköisiä lomakkeita pääsee täyttämään sivun alaosassa olevien linkkien kautta. Täytättehän lomakkeen 31.1.2017 mennessä!

Sulasol ja erikoisliitot tarvitsevat lomakkeilla kysyttäviä tietoja toimintakertomuksiinsa. Liittojen toimintakertomukset ovat tärkeitä dokumentteja, joilla osoitamme toimintamme aktiivisuutta esim. toiminta-avustuksista päättävälle opetus- ja kulttuuriministeriölle. On siis ensiarvoisen tärkeää, että kaikki Sulasolin jäsenyhdistykset täyttävät toimintalomakkeet.

Sulasolin sääntöjen 10 §:ssä sanotaan mm. seuraavasti: ”Jäsenyhdistys toimittaa Sulasolille tammikuun loppuun mennessä Sulasolin, erikoisliiton ja piirin toimintakertomusta varten tarvittavat tiedot.”

Lomakkeiden täyttöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen