Kaleva Travel


Sulasolin ja Kaleva Travelin yhteistyön tavoitteena on helpottaa Sulasolin yhdistysten matkajärjestelyjä, tarjota erinomaista palvelua sekä kilpailukykyisiä hintoja.

Kaleva Travelista onnistuneet ryhmämatkat ja elämykselliset tapahtumat

Kaleva Travelin kanssa jokaisen kuoron tai orkesterin on mahdollista räätälöidä ihan oma matkapakettinsa. Kuoro tai orkesteri voi tilata Kaleva Travelin kautta pelkästään lennot ja majoituksen tai vaihtoehtoisesti laajemmankin paketin. Kaleva Travelilla on asiantuntemusta monista eri kohteista ja se on valmis ammattitaidollaan auttamaan esimerkiksi harjoitustilojen, kuljetuksien, oppaiden, tulkkien tai illanviettojen järjestämisessä. Kaleva Travel kilpailuttaa jokaisen ryhmämatkan kaikki palvelut, mikä takaa edullisimman kulloinkin saatavilla olevan hinnan ja antaa luvan unohtaa hankalat tarjouspyyntökierrokset.

Kuoro tai orkesteri voi siirtää myös ilmoitusten vastaanottaminen, valvomisen ja maksujen keräämisen matkatoimistolle, jolloin jokainen laulaja tai soittaja ilmoittaa itse matka-aikeensa matkatoimistolle. Tästä aikaa ja vaivaa säästävästä palvelusta matkatoimisto veloittaa palvelun laajuudesta riippuen erisuuruiset palvelumaksut.

Yhteydenotto

Yhteistyön Kaleva Travelin kanssa voi aloittaa yksinkertaisesti tekemällä tarjouspyynnön. Ensikontaktissa tulisi kertoa seuraavat asiat:
matkan budjetti, matka-ajankohta, ryhmän koko, matkakohde, matkan tarkoitus ja tarvittavat palvelut.

On hyvä muistaa sekin, että matka on tekniseltä kannalta katsottuna ryhmämatka, kun samalle matkalle yhtenäisin järjestelyin osallistuu vähintään kymmenen henkilöä. Vasta tässä tapauksessa tulevat käyttöön esimerkiksi erilaiset palveluntarjoajien ryhmähinnat ja -ehdot.

Yhteistyöllä halutaan tarjota Sulasolin jäsenille luotettavaa palvelua sekä helpotusta monimutkaisiin ryhmämatkajärjestelyihin. Kaleva Travel tarjoaa jokaiselle kuoro- ja orkesteriasiakkaalle yksilöllistä, räätälöityä palvelua; ensisijainen tavoite on aina onnistunut matkakokemus ja sitä kautta korkea asiakastyytyväisyys.

Sulasolin yhteistyö Kaleva Travelin kanssa tai edes tarjouspyynnön kysyminen ei velvoita kuoroja tai orkestereita mihinkään, vaan matkat voi jatkossakin järjestää myös muulla itselle sopivammaksi näkemällään tavalla. Muistathan mainita Sulasolin jäsenyydestä varauksia tehdessäsi.

Toimintaohjeet

1. Pyydä tarjous.
Tarjouspyynnössä kerrot, mihin menet ja miten, matkan ajankohdan, majoitustoivomukset sekä ryhmän koon ja mahdolliset muut toiveet. Tarjousta voit kysyä sähköpostilla osoitteesta tai numerosta 020 561 5400.

2. Matkatoimisto lähettää sinulle tarjouksen.

3. Matkatoimisto toimittaa kirjallisen tilausvahvistuksen maksu- ja peruutusehtoineen.

4. Tilaajan kanssa sovitaan, miten ja milloin matkadokumentit toimitetaan asiakkaalle.
Huom! Matka on ryhmämatka, kun samalle matkalle yhtenäisin järjestelyin osallistuu vähintään kymmenen henkilöä.

Palvelumaksut

- Ei palvelumaksua, jos
ryhmän tilaaja toimittaa valmiin osallistuja- ja majoituslistan koko ryhmästä ja ryhmä laskutetaan yhdellä laskulla.

- Palvelumaksu 5 euroa matkustajalta, jos
ryhmän jäsenet ilmoittautuvat kukin erikseen matkatoimistolle. Matkatoimisto lähettää vahvistuskirjeen ja mahdollisen matkaohjelman matkalle lähtijöille. Ryhmästä tehdään yksi lasku, joka toimitetaan annettuun osoitteeseen.

- Palvelumaksu 10 euroa matkustajalta, jos
ilmoittautumisen vastaanottamisen ja vahvistuskirjeen lähettämisen lisäksi matkatoimisto laskuttaa kultakin matkalle osallistujalta sovitun hinnan ja valvoo maksujen maksamisen. Koko ryhmän liput toimitetaan annettuun osoitteeseen. Tilaajan halutessa matkaliput lähetetään matkalle osallistujille postitse (4 euroa/kirje).

Kaleva Travel Oy
Erikoisryhmät
Ruoholahdenkatu 23
00180 Helsinki
puh. 020 5615 400,
fax 020 5615 333

puh. 0205 61 5400

Avoinna ma-pe 8.00-17.00
www.kalevatravel.fi