Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Yhdistyksen taloudenhoito tarkoittaa toiminnan ja rahoituksen suunnittelua ja toteuttamista sekä omaisuuden hoitoa. Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja kirjanpidon järjestämisestä. Rekisteröity yhdistys on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen. Kaikki yhdistyksen tulot ja menot sekä varat ja velat pitää merkitä kirjanpitoon.

Yhdistys saa tuloja

Yhdistyksellä on menoja


Lähteet:
Loimu, K. 2007. Yhdistystoiminnan käsikirja, WSOY, Juva
OK-opintokeskus ry: Ymmärrä yhdistystä verkkokurssi 2012, kurssimateriaali