Yhdistyksen luottamushenkilöt

Keitä ovat yhdistyksen luottamushenkilöt ja mitä he tekevät?

Yhdistyslaki säätää, että yhdistyksellä on oltava hallitus, joka hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan Sulasolin liittokokouksessa, joka järjestetään kahden vuoden välein. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta (määritellään yhdistyksen säännöissä).

Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty yhdistyksen säännöissä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ohjaavat toimintaa. Niiden toteuttamisesta hallitus on tilivelvollinen yhdistyksen kokoukselle (Sulasolissa liittokokoukselle).

Hallituksella on 1) lakimääräisiä tehtäviä sekä 2) tehtäviä, joita se voi lain mukaan hoitaa sekä 3) muita tehtäviä

1) Lakimääräiset tehtävät:

2) Hallitus voi hoitaa:

3) Muut tehtävät


Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen taloutta huolellisesti lakien, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan.

Hallitus voi ja sen kannattaa delegoida päätäntävaltaansa ja tehtäviä myös muille toimijoille (esim. palkattu henkilöstö, työryhmät, muut vastuuhenkilöt). Näin hallituksen työmäärä kevenee ja myös muut toimijat pääsevät työn/tehtävien kautta perehtymään järjestötyöhön ja mm. sitoutumaan sen toimintaan.

Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden tehtävät


Puheenjohtajan tehtävät

Lakisääteiset tehtävät:

Muut keskeiset tehtävät:


Varapuheenjohtajan tehtävät


Sihteerin tehtävät


Rahaston- tai taloudenhoitaja

Rahastonhoitaja on hallituksen sääntömääräinen toimihenkilö, jonka hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta. Rahastonhoitajan keskeisiä tehtäviä ovat:

Toiminnantarkastaja / Tilintarkastaja


Hallituksen ja luottamushenkilöiden vastuu

Luottamustehtävän vastaanottaminen on vapaaehtoista, mutta vapaaehtoisuus muuttuu vastuuksi, kun valittu henkilö ryhtyy toimimaan tehtävässään. Luottamushenkilötehtävän vastaanottaminen vaatii yleensä vahvaa sitoutumista tehtävään.

Luottamushenkilön vastuut ovat:


Luottamushenkilöiden taloustehtävät

Taloustehtävät siirtyvät hallitukselle ja sen luottamushenkilöille yhdistyksen kokouksien kautta, sillä ylin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. 

Yhdistyksen kokouksissa

Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen taloutta huolellisesti lakien, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan.

Lähteet:
Loimu, K. 2007. Yhdistystoiminnan käsikirja, WSOY, Juva
Lea Lihavainen toim., Vaikuttava yhdistys, Opintotoiminnan Keskusliitto 2003
OK-opintokeskus ry: Ymmärrä yhdistystä verkkokurssi 2012, kurssimateriaali