Yhdistys ja sen tunnusmerkit

Yhdistyksen tunnusmerkit

Yhdistys on luonnollisten henkilöiden (ihmisten) tai oikeuskelpoisten yhteisöjen (esim. rekisteröityjen yhdistysten tai osakeyhtiöiden) tai molempien jotakin tiettyä tarkoitusta varten perustama organisaatio.
Esimerkiksi: Sulasol ry ja sen jäsenyhdistykset (kuorot sekä orkesterit).

Perustamisen yhteydessä yhdistyksen tavoitteet ja tehtävät kirjataan sääntöihin, jotka siitä lähtien ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Rekisteröitymisen yhteydessä yhdistys tulee virallisesti olemassa olevaksi ja se voi esimerkiksi avata pankkitilin nimiinsä, hankkia oikeuksia ja omaisuutta sekä olla asianosaisena viranomaisten luona.

Yhdistyksen jäsen

Yleensä yhdistyksen säännöissä on määritelty, millaiset ehdot henkilön/ryhmän tulee täyttää, jotta se voidaan hyväksyä jäseneksi. Lain mukaan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, ellei yhdistyksen säännöissä ole muuta mainittu. Kaikki erilaiset jäsenlajit oikeuksineen ja velvollisuuksineen tulee määritellä yhdistyksen säännöissä. Yhdistykseen liitytään täyttämällä jäsenhakemuslomake (Sulasol) tai laatimalla vapaamuotoinen hakemus. (Liite: Ohjeita jäsenyydestä / Sulasol), www.sulasol.fi

Jäsenyyden päättyminen tapahtuu, kun jäsen itse eroaa, yhdistys erottaa jäsenen, jäsen kuolee tai yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan.

Yhdistyksen jäsenen oikeuksia ovat

Yhdistyksen jäsenten velvollisuuksia ovat

Jäseneksi liittyminen on vapaaehtoista, mutta on hyvä muistaa, että jäseneksi liittymisen jälkeen henkilö on sitoutunut edistämään yhdistyksen arvojen mukaista toimintaa.

Sulasolin arvot ovat:
1)    Suomalaisen musiikin arvostuksen kohottaminen
2)    laulun ja soiton ilo
3)    yhteisvastuu ja luotettavuus
4)    laatutietoisuus ja palvelun korkea taso


YHDISTYSLAKI

Yhdistyksen toiminnan perustana ovat yhdistyslaki (503/1989), jota on uudistettu useampaankin kertaan. Yhdistyslain tuorein uudistus on vuodelta 2010, jolloin mahdollistettiin etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin sekä mahdollisuus korvata pienemmissä yhdistyksissä maallikkotilintarkastus toiminnantarkastuksella.

Uuden lain mukaan etäosallistuminen vaatii
1) sääntömuutoksen sekä
2) maininnan kokouskutsussa siitä, että etäosallistuminen on mahdollista. Yhdistyksen kokous on edelleen järjestettävä fyysisesti, vaikka etäosallistuminen on lisätty sääntöihin.

Pienen yhdistyksen ei tarvitse valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua auktorisoitua tilintarkastajaa eikä muuttaa sääntöjään, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Pienellä yhdistyksellä tarkoitetaan yhdistystä, joka täyttää enintään yhden seuraavista raja-arvoista:


Lähteet:
Halila, H. & Tarasti, L. 2006. Yhdistysoikeus, Jyväskylä
OK-opintokeskus ry: Ymmärrä yhdistystä verkkokurssi 2012, kurssimateriaali
www.sulasol.fi