Seniorijäsenyys

Sulasolin, Suomen Laulajain ja Soittajain liiton seniorijäsenenä voi toimia

1) rekisteröidyt seniorikuoro- tai senioriorkesteriyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset

2) julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset seniorikuorot ja -orkesterit

3) Sulasolin jäsenyhdistyksen yhteydessä toimivat rekisteröitymättömät seniorikuorot ja -orkesterit, mikäli seniorikuoro/-orkesteri toimii omana ryhmänään ja sillä on säännöllistä toimintaa (esim. omia harjoituksia, esiintymisiä omana ryhmänään)

Kohtien 1 ja 2 tunnusmerkit täyttävät seniorikuorot ja -orkesterit voivat liittyä Sulasolin jäseneksi toimimalla Sulasolin yleisten liittymisohjeiden mukaan täyttämällä jäsenanomuskaavakkeen. Kohdan 3 tunnusmerkit täyttävä seniorikuoro tai -orkesteri voi ilmoittautua seniorijäseneksi ilman erillistä jäsenhakemusta täyttämällä seniorijäseneksi ilmoittautumislomakkeen.

Lomakkeen mukana on toimitettava jäsenluettelo (nimi, osoite, syntymävuosi) sekä lyhyt kuvaus, josta käy ilmi seniorikuoron/ -orkesterin harjoittama säännöllinen toiminta omana ryhmänään. Jäsenluettelossa ilmoitetaan vain ne seniorikuoron/-orkesterin jäsenet, jotka eivät toimi aktiivisesti myös pääkuorossa/-orkesterissa. Liittymislomakkeella ilmoitettavaan jäsenmäärään lasketaan kuitenkin kaikki seniorikuoron/-orkesterin aktiivijäsenet. Mikäli seniorikuoron/-orkesterin jäsen toimii edelleen myös pääkuorossa/-orkesterissa, ilmoitetaan henkilö pelkästään pääkuoron/-orkesterin jäsenlistalle ja jäsenmaksu veloitetaan tämän mukaisesti.

Seniorijäsenet maksavat 50 % voimassa olevasta keskusliiton jäsenmaksusta sekä erikoisliiton ja piiriyhdistyksen voimassa olevat jäsenmaksut. Sulasol laskuttaa kaikki jäsenmaksut vuosittain. Uusi jäsenyhdistys maksaa lisäksi liittyessään voimassa olevan liittymismaksun. Liittymismaksua ei peritä kohdan 3 mukaisesti ilmoittautuvilta seniorikuoroilta/-orkestereilta. Seniorijäsenet voivat hyödyntää kaikkia Sulasolin, erikoisliiton ja piiriyhdistyksen jäsenetuja ja palveluja. Sulasol-lehti postitetaan jokaiselle seniorikuoron/ -orkesterin jäsenelle.

Mikäli seniorikuoro/-orkesteri toimii jäsenkuoron/-orkesterin yhteydessä, ei seniorijäsenelle lähetetä erillistä liittokokouskutsua, vaan seniorijäsenet lasketaan koko yhdistyksen jäsenmäärään mukaan määriteltäessä yhdistyksen käytössä olevaa äänimäärää liittokokouksessa.

Mikäli varsinainen jäsenkuoro/-orkesteri päättää erota Sulasolista, päättyy samalla myös sen yhteydessä toimivan seniorikuoron/-orkesterin jäsenyys ilman erillistä eroilmoitusta.

Seniorijäseneksi ilmoittautuminen (pdf)