Opintokeskus Sivis


Opintokeskus Sivis (ent. OK-opintokeskus) tukee Sulasolin jäsenyhdistyksiä

Mikä on Sivis?

Opintokeskus Sivis (ent. OK-opintokeskus) on valtakunnallinen ja sitoutumaton  aikuisoppilaitos, jonka toimintaa valvoo ja arvioi opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Sivis on koulutuksen järjestäjä ja tukija 69 valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle.

Opintokeskus Sivis:

Toimintamuodot:

www.ok-sivis.fi

Tukimuodot lyhyesti

Opintokeskus Siviksen tarjoamia perustukimuotoja Sulasolin kuoroille ja orkestereille on kahdenlaisia: opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä.

Opintojakson tuki on tarkoitettu kuoron normaaleista viikkoharjoituksista poikkeavaan toimintaan, esimerkiksi laululeireihin. OK-tuki on maksimissaan 21 tai 24 euroa/tunti riippuen siitä tekeekö hakemuksen paperilomakkeilla vai sähköisesti Okryverkossa.

Vertaisopintoryhmän tukea kuorot voivat hakea esimerkiksi viikoittaisiin harjoituksiin. Myös yli viiden hengen pienryhmäharjoitukset, kuten stemmaharjoitukset tai merkkilauluryhmät voivat toimia opintoryhminä. Tuen määrä on 3 tai 5 euroa/tunti.

Sähköisessä okryverkossa voi täyttää kaikki opintoryhmiin ja -jaksoihin liittyvät lomakkeet ja hoitaa niihin liittyvät asiat. Jokaisella Sulasolin jäsenyhdistyksellä on mahdollista saada verkkoon omat tunnuksensa. Tunnukset ovat aina henkilökohtaiset. Tunnusten hakulomake löytyy Siviksen verkkosivuilta www.ok-sivis.fi.

Opintokeskus Siviksen tuella toteutettavan kouloutuksen markkinointimateriaaleissa tulee käyttää Opintokeskus Siviksen logoa, joka on ladattavissa Siviksen verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös Opintokeskus Siviksen vuosittain uudistuvat ohjeet sekä opintojaksojen että vertaisopintoryhmien toteuttamiseen.