Ajankohtaista Siviksestä


OK-opintokeskuksen uusi nimi Opintokeskus Sivis

Opintokeskuksen uusi nimi viittaa kansalaisuuteen ja sivistykseen. Latinankielessä civis tarkoittaa kansalaista.

Opintokeskus Siviksen verkko-osoite on jatkossa: www.ok-sivis.fi ja sähköpostiosoitteet muotoa: Toimiston yhteinen sähköpostiosoite on: .

Käyttämättä jääneet tunnit palautettava 31.8. mennessä

Opintokeskus Siviksen (ent. OK-Opintokeskus) vuonna 2016 jakamien opetustuntien käyttö vaihtelee järjestöittäin. Opintokeskus Sivis tarjoaa mahdollisuuden palauttaa kuorollenne/orkesterillenne myönnettyjä tunteja 31.8.2016 mennessä, mikäli ennakoitte niitä jäävän käyttämättä syksyllä 2016. Käyttämättä jäävien tuntien palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä palauttamattomat ja käyttämättömät tunnit pienentävät koko Sulasolin saamaa tuntimäärää ensi vuonna. Määräaikaan mennessä palautetut opetustunnit eivät vaikuta järjestön opetustuntimäärää vähentävästi.

Voitte ilmoittaa tuntien palauttamisesta tai lisätuntitarpeesta sähköpostitse toiminnanjohtaja Virpi Häyriselle,

Lisätietoja: www.ok-sivis.fi

Lisätietoja antavat myös:

apulaisrehtori Mia Valanne puh. 050 435 1088
koulutussihteeri Heli Nieminen, puh. 0400 536 287,
koulutussihteeri Tanja Malk, puh. 040 731 5608,