Kansalaisopistotuen vaikutus 

Kansalaisopiston tuen piirissä toimivilla kuoroilla Sivis-tuen (ent. OK-tuki) käyttöä on rajoitettu. Kuoro ei voi hakea opintoryhmä- tai opintojaksotukea samoihin tunteihin, joita kansalaisopisto tukee.

Toisaalta kansalaisopiston yhteydessä toimiva kuoro voi kuitenkin hakea tunteja kansalaisopiston lukukausien ulkopuolella pidettäviin harjoituksiin. Myös kansalaisopiston tukemien tuntien ulkopuolella pidettävät stemma- ja muut harjoitukset voivat toimia opintoryhminä.