Okryverkko

Sähköisessä Okryverkossa voi ja kannattaa täyttää kaikki opintojaksoihin ja vertaisopintoryhmiin liittyvät lomakkeet ja hoitaa niihin liittyvät asiat. Kun hoitaa asioinnin kokonaan verkossa, on mahdollista saada korkeampaa tukea kuin silloin, jos hoitaisi asioinnin paperilla. 

Tunnukset Okryverkkoon voi hankkia osoitteesta Opintokeskus Siviksen (ent. OK-opintokeskus) verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella  Jokaisella Sulasolin jäsenyhdistyksellä on mahdollista saada verkkoon yhdet tai useammat tunnukset. Tunnukset ovat henkilökohtaisia. 

Okryverkossa voi seurata sekä opintojakson että opintoryhmän käsittelyvaiheita:
Mallitäytetyt lomakkeet (pdf)

Yhteyshenkilö

Opintoryhmän/jakson ja opintokeskuksen välistä yhteydenpitoa hoitaa yhteyshenkilö. Hän voi olla yhdistyksen, esim. kuoron hallituksen, nimeämä henkilö, joka huolehtii yhdistyksensä ja opintokeskuksen välisestä yhteydenpidosta. Näin varmistetaan, että kuorossa on tieto kaikista sen piirissä toimivista opintoryhmistä ja opintojaksoista. Opintoryhmillä ja opintojaksoilla voi olla myös erilliset yhteyshenkilöt.