Kuoronjohtajat

Kuoronjohtajaa vailla olevat kuorot tai kuoroa vailla olevat johtajat voivat ilmoitella toiveistaan Sulasolin keskustelufoorumeilla Johtajat-osiossa.

Suomen Kuoronjohtajayhdistys esittäytyy

YHDISTYNEET KUORONJOHTAJAT


Suomen Kuoronjohtajayhdistys perustettiin syksyllä 1989 yhdistämään suomalaisia kuoronjohtajia. Toiminta on toistaiseksi ollut melko ailahtelevaa, mutta merkit viittaavat siihen, että yhdistyksestä on tulossa tärkeä osa maamme kuoroelämää.

Kun yhdistys perustettiin, siihen liitettiin hyvin monenlaisia, osin epärealistisiakin toiveita. Tärkeimpiä perusteita perustamiselle olivat koulutustarjonnan kehittäminen, yhteisten asioiden ajaminen, kuoronjohtajien aktivointi ja ennen kaikkea heidän tuominen yhteen yleensä hyvin yksinäisen työn parista.

Julkinen kuva yhdistyksestä on toistaiseksi jäänyt melko hämäräksi. Yhdistyksen puuhaihmiset ovat saaneet jopa kohdata näkemyksiä, joiden mukaan yhdistys on johtajien asiaa yksisilmäisesti ajamalla ajamassa suomalaista kuoroelämää perikatoon.

Kyse on kuitenkin hyvin yksinkertaisesti aatteellisesta yhdistyksestä, joka haluaa kohottaa jäsenistönsä ammattiylpeyttä ja viedä eteenpäin koko kuoroelämää. Koska johtajat ovat kuoromaailman tärkeimpiä, ellei jopa tärkein voimavara, yhdistys pyrkii luonnollisesti vaikuttamaan monella tavalla heidän työskentely-ympäristöönsä ja ammattitaitoonsa. Tarvitsemme yhä enemmän yhä parempia johtajia, jotta kehitys veisi kohti entistä toimivampaa kuoroyhteisöä. Yhdistyksen avoimuudesta kertonee sääntöjen jäsenyyspykälä, jonka mukaan jäseneksi kelpaa henkilö, joka johtaa tai on johtanut kuoroa.

Mitä Suomen Kuoronjohtajayhdistys sitten tekee? Sen viimeaikaisista painotuksista tärkein on koulutus. Yhdistys järjestää omia kurssejaan sekä pyrkii vaikuttamaan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin ja kurssijärjestäjiin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat asiantuntijoina mukana lähes kaikissa kuoronjohdon opetuksen kannalta merkittävissä elimissä. Yhdistyksen koulutuskuviota kehittelee ja ideoi koulutusvaliokunta.

Yhdistys myös välittää tietoa niin ajankohtaisista asioista kuin koulutustarjonnasta oman tiedotteensa, Bulletinin kautta.

Lisäksi yhdistys on tehnyt selvityksiä kuoronjohtajien työajoista ja palkkioista. Niiden kautta yhdistys on voinut selvittää missä Kuoro-Suomessa mennään. Vaikka yhdistyksellä ei halua antaa minkäänlaisia suosituspalkkoja, se on kuitenkin voinut antaa johtajille ja kuoroille tietoa keskimääräisestä tulotasosta neuvottelujen pohjaksi. Viime kädessä johtajan palkkaus on kuitenkin aina täysin kuoron ja sen johtajan välinen sopimusasia, johon vaikuttaa moni tekijä, mm. johtajan koulutus ja kokemus, työmäärä sekä kuoron resurssit.

Puheenjohtaja
Kari Turunen
Haavikkotie 26b C
04260 Kerava

p. 040-546 4486

Tiedottaja
Miina Meurman

puh. 050 522 3227