Miksi, mistä ja miten tehdään Teosto-ilmoitus

Teosto edustaa sekä koti- että ulkomaisia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikinkustantajia. Musiikin käytöstä keräämänsä korvaukset Teosto ohjaa edustamilleen musiikintekijöille ja kustantajille.

Miksi tehdä ilmoitus?

Jos siis jättää Teosto-ilmoituksensa tekemättä, eivät musiikkia meidän kaikkien iloksemme ja hyödyksemme säveltävät ja sovittavat taiteilijat saa heille kuuluvaa korvausta työstään.

On myös erityisen tärkeää, että ilmoittaa esitettävät teokset, sillä vain siten Teosto voi ohjata rahat oikeille tahoille. Jos tekee vain konsertti-ilmoituksen ja jättää ohjelmatiedot antamatta, ohjautuvat rahat niille musiikin tekijöille, joita muutenkin eniten esitetään. Ja kuten voitte ehkä arvata, eivät ne ole ns. taidemusiikin säveltäjiä! Tämä kannattaa huomata etenkin, jos kuoro tai orkesteri toimii esimerkiksi koulujen tai seurakuntien piirissä. Koulun omien juhlien tai seurakunnan tilaisuuksista Teosto-maksut menevät kunnan tai seurakunnan pussista, mutta tällöinkin Teosto tarvitsee ohjelmatiedot ohjatakseen rahat oikeille tekijöille. Lisäksi on huomattava, että konsertit, jotka eivät tapahdu koulun tai seurakunnan omissa tilaisuuksissa, ovat aivan tavallisia konsertteja, joista pitää maksaa Teosto-maksut itse.

Mistä pitää tehdä ilmoitus?

Vastaus on helppo: kaikista konserteista, joissa esitetään suojattua musiikkia. Musiikki on suojattua tekijän eläessä ja tämän lisäksi vielä 70 vuotta hänen kuolemastaan. Huomioon tulee kuitenkin ottaa säveltäjän lisäksi myös sanoittaja sekä sovittaja. Jos teoksen säveltäjä on kuollut yli sata vuotta sitten, mutta sovittaja elää, on kyseinen sovitus suojattua musiikkia.

Teosto-ilmoitus tehdään riippumatta siitä myydäänkö konsertissa pääsylippuja tai käsiohjelmia. Summa määräytyy lippu- ja käsiohjelmatulojen mukaan tai yleisömäärän mukaan, jos konserttiin on vapaa pääsy eikä ohjelmia myydä. Summat eivät päätä huimaa, joten kenenkään kuoron tai orkesterin toiminta ei kaadu oman osansa hoitamiseen.

Miten tulee käytännössä toimia?

Konsertista on tehtävä ilmoitus ennen konserttipäivää. Konsertti-ilmoitus toimii samalla esityslupana. Ilmoituksen voi tehdä netissä Teoston sivuilla (www.teosto.fi), sen voi lähettää sähköpostitse () tai soittaa Teostoon (Puh. 07575 57575).

Konsertti-ilmoituksen tulee sisältää:
Myös konsertin ohjelmatiedot voi ilmoittaa jo tässä vaiheessa, viimeistään ne on ilmoitettava laskutustietojen yhteydessä konsertin jälkeen. Monet yhdistykset täyttävät yhdistyksensä tiedot kaavakkeelle ja lähettävät sen mukana käsiohjelman Teostoon. Tällöin välttyy kirjaamasta jokaista esitettyä sävellystä lomakkeeseen. Yleensä myös konsertin paikka ja ajankohta löytyvät käsiohjelmasta.

Konsertin jälkeen on aika ilmoittaa laskutustiedot. Se siis tarkoittaa lipputulojen ja käsiohjelmien myynnin tuottojen ilmoittamista Teostolle. (Kaavakkeen saa tulostettua Teoston nettisivuilta). Jos konserttiin oli vapaapääsy eikä ohjelmia myyty, on ilmoitettava yleisömäärä. Näin Teoston ei tarvitse tehdä arviolaskua konsertin järjestäjälle, eikä tule siten tietojen puutteessa esimerkiksi laskuttaneeksi liikaa.

Jos netissä asiointi tuntuu hankalalle, voi Teostoon myös soittaa. He auttavat mielellään kaikissa Teosto-ilmoituksiin ja tekijänoikeusasioihin liittyvissä kysymyksissä!

Teosto ry
p. (09) 681 011