Sulasol-lehti

Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton jäsenlehti

Sulasol-lehti on maamme musiikinharrastajien laajalevikkisin valtakunnallinen tiedotusväline. Lehti välittää asiantuntevaa ja ajankohtaista tietoa musiikin alalta ja pyrkii vaikuttamaan musiikin harrastustoiminnan kehittämiseen ja arvostuksen lisääntymiseen. Lehden lukijakunta muodostuu sekä nuorista että varttuneista musiikin harrastajista ja ammattilaisista. Sulasol-lehden levikki on noin 11 800 kpl.

Lehden historia lyhyesti.

Sulasol-lehden ilmestyminen 2016

Numero Ilmestyy Aineisto
­1/16 24.2.2016 ­25.1.2016 ­
­2/16 ­4.5.2016 ­4.4.2016 ­
­3/16
­5.10.2016 ­5.9.2016 ­
­4/16 ­9.12.2016 ­9.11.2016 ­

Mediakortti 2016 (pdf)

ISSN-L 0781-7061
ISSN 0781-7061 (Painettu)
ISSN 2323-1327 (Verkkojulkaisu)