Kannanottoja

Sumu-Fimun edustajat kävivät 30.10.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriössä esittelemässä musiikin harrastustoimintaa seuraavin argumentein:

Musiikki- ja kulttuuriharrastuksen myönteiset terveysvaikutukset

Aktiivinen harrastustoiminta tuottaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sosiaalinen verkosto, yhteisöllisyys, on kaiken vapaaehtoisen osallistumisen terveysvaikutusten taustalla. Tutkimuksissa on pystytty todistamaan, että kulttuuri- ja taideharrastaminen yhdessä muiden ihmisten kanssa edistää terveyttä ja pidentää ikää (mm. Markku T. Hyyppä, Duodecim 2013).

Musiikki kuuluu kaikille

Soittaminen ja laulaminen sopii kaikille ikään ja muuhun taustaan katsomatta. Musiikkiharrastus tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja toimia ryhmässä. Harrastustoiminta tukee elinikäistä oppimista ja auttaa esimerkiksi maahanmuuttajia sopeutumaan ja kotoutumaan yhteiskuntaamme. Nykypäivän vireät ja hyvinvoivat senioritkin löytävät musiikista erinomaisen toimintamuodon.

Harrastustoiminnan työllistävä vaikutus

Kuoroja ja orkestereja johtavat pääsääntöisesti koulutetut ammattilaiset, jotka saavat työstään korvauksen. Lisäksi kuorot ja orkesterit työllistävät säveltäjiä, sovittajia ja sanoittajia, jotka tuottavat materiaalia näiden käyttöön.

Suomi 100 vuotta 2017

Kuorolaululla oli keskeinen merkitys Suomen itsenäistymisessä. Kansallistunne ja yhteisöllisyys olivat vahvasti läsnä niin kuoromusiikin sanoissa kuin sävelissäkin. Musiikki on vahva tuntojen tulkki ja vaikka tuolloin kyseessä olikin kansallinen tapahtuma, oli kansainvälisyys siihen sisään rakennettuna. Musiikki oli vastaanotettavissa ulkomaillakin, vaikka itse kieltä ei ymmärrettykään.

Toivomme siis, että kuorolaulu ja muu musiikki saisivat vahvan aseman myös vuonna 2017, kun juhlimme maamme 100-vuotista itsenäisyyttä.